Meny
Giới thiệu Liên hệ

Toán Tư Duy UC Mas

Chương trình đã được kiểm chứng trong thời gian 21 năm qua tại 54 quốc gia trên toàn cầu, cho trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 14 tuổi

KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

"BẢN TÍNH VÀ SỐ HỌC TRÍ TUỆ UCMAS"

    Chương trình do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC - UCMAS Việt Nam hợp tác với tập đoàn UC MAC Malaysia tập trung phát triển tư duy cho các em thông qua các khả năng như:

  • Khả năng tập trung
  • Khả năng tưởng tượng
  • Khả năng quan sát - lắng nghe
  • Khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh
  • Khả năng tính nhẩm siêu tốc.....

​​Thời gian học: 3 tháng/khóa, 2 buổi/tuần (1h/buổi) hoặc 1 buổi/tuần (2h/buổi)

Khai giảng: Tuần đầu của mỗi tháng.

Học phí: 1.350.000Đ/khóa (3 tháng)( Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng./.)

 

Bồi Dưỡng Văn Hóa